AFRIKAANS KOMMENTAAR

AFRIKAANS KOMMENTAAR vir die SOUND STUDY SYSTEM
 
Welkom by die SOUND STUDY SYSTEM, die nuutste weegawe van die BETAKIT GLOBAL STUDIE STELSEL (Betakit).
 
In hierdie inleiding gaan ek kortliks die algemene inligting oor die stel verduidelik en daarna ’n bietjie oor elke afsonderlike CD sê. Jy sal agterkom dat elke CD ’n effens ander doel het, maar dat almal jou brein help om die toepaslike breintoestand te bereik vir wat jy ook al wil doen, of dit studeer, ontspan skep of slaap is.
 
Met behulp van rekenaartegnologie, waarvan ek jou later sal vertel, berei die programme jou brein voor deur dit sagkens in die toepaslike breintoestand te plaas. Dit is soos om reg aangetrek te wees vir ’n spesifieke geleentheid. Jy sal tog nie gaan snorkel in ’n swaar oorpak, stewels en ’n harde hoed nie! Jy sal nie gaan motorfiets ry in jou swembroek nie. Jy sal in elkeen van hierdie gevalle op die beste manier aangetrek wees om jou gemak en veiligheid te verseker, sodat jy ten beste kan presteer.
 
So is dit ook met die SOUND STUDY SYSTEM. Die verskillende CD’s berei jou brein voor om in die beste modus te wees vir wat jy wil doen. Ek is seker jy sal saamstem dat dit ’n baie goeie begin is!
 
Oor die jare, het ons verskillende name vir die spesiale frekwensies gegee soos: AHATA Sound Harmonics, MOH Frequencies and in die SOUND STUDY SYSTEM is dit Triple-Ess Harmonics.
 
Die Triple-Ess Harmonics wat die programme onderlê, werk saam met jou eie, wonderbaarlike ouditiewe sisteem om jou brein in die ideale toestand te bring vir die verskillende stadiums van die konsentrasie- en ontspanningsprosesse. Ja, daar is verskillende stadiums in hierdie prosesse en vir elkeen is ’n ander breintoestand nodig. Ek sal jou binnekort ’n bietjie meer oor die brein vertel.
 
Ek neem aan dat jy reeds uit eie ervaring weet dat jou brein eenvoudig anders voel wanneer jy lomerig is en aan die slaap wil raak as wanneer jy wawyd wakker is en op iets konsentreer. Daardie iets kan ’n fliek, ’n boek of ’n TV-speletjie wees. Dit gebeur omdat jou brein vir elk van hierdie toestande heeltemal verskillende breingolwe, wat in Hertz of siklusse per sekonde gemeet word, produseer.
 
’n Probleem wat ons al almal teëgekom het, is dat ons brein dikwels in die verkeerde toestand is vir wat ons wil doen. Byvoorbeeld, as ons wil studeer en konsentreer, kan ons dikwels nie ons oë oophou nie! Ander kere wil ons graag slaap, maar daar is soveel gedagtes wat in ons koppe rondmaal dat ons nie kan ontspan en aan die slaap raak nie.
 
Hierdie stel CD’s is bedoel om ’n helpende hand vir jou te wees, of miskien moet ons eintlik sê “’n helpende oor”. Die belangrikste punt is dat jy na die toepaslike program luister TERWYL jy probeer om die toepaslike breintoestand te bereik. Byvoorbeeld, jy kies die FOCUS-GP program wanneer jy wil konsentreer en moet fokus op leermateriaal voor jou. Wanneer jy wil ontspan en verfris wil word vir ’n studeersessie of enige ander aktiwiteit wat voorlê, neem jy ’n blaaskans van 30 minute en luister na die RECHARGE program.
 
Jy sal volkome verfris wakker word en reg wees vir wat jy ook al wil doen. En dit is een van die belangrikste konsepte van hierdie stel. Ontspan EERS en verfris jouself. DAN takel jy ’n projek of studeersessie wat konsentrasie en memoriseerwerk verg.
 
HOE OM DIE PROGRAMME TE GEBRUIK
 
Eerstens, ’n paar waarskuwings. Aangesien die programme jou sal help om ’n baie ontspanne breintoestand te bereik, moet jy nie daarna luister terwyl jy bestuur of bewegende masjinerie gebruik nie.
 
Tweedens, as jy TANS behandeling vir epilepsie ontvang, behoort jy nie die programme te gebruik nie. Alhoewel dit nie frekwensies insluit wat onveilig is vir diegene met hierdie toestand nie, is dit net ’n voorsorgmaatreël. In alle ander omstandighede is dit volkome veilig om die programme te gebruik.
 
Die tegnologie waarop die Triple-Ess Harmonics berus, behels dat frekwensies van ’n suiwer toon, maar wat effens verskil, elke oor onafhanklik bereik. Dit beteken die CD’s moet op ’n stereo-CD-speler gespeel word. Dit kan ’n draagbare CD-speler wees, ’n kombinasie-MP3-speler of die CD-aandrywer van jou rekenaar.
 
Die beste manier om na die programme te luister is met gemaklike stereo-oorfone. Aangesien jy dikwels vir ’n paar uur op ’n slag daarna gaan luister, is dit aan te beveel om te belê in ’n stel wat vir jou gemaklik is.
 
As jy te enige tyd ongemaklik voel terwyl jy die programme gebruik, stop en haal die oorfone af. Studente vind dat daar baie moontlike redes is vir ongemak: die volume mag te hard wees, die oorfone kan ongemaklik sit, hul bloedsuiker het dalk dramaties gedaal vir verskeie redes, ’n ernstige gebrek aan slaap, en die effek van stres wat opgebou het.
 
 
HOE DIT WERK
 
Om jou ’n idee te gee hoe die Triple-Ess Harmonics werk, moet ek eers vir jou ’n eenvoudige verduideliking gee van hoe die brein werk. Wetenskaplikes is al sedert die 1950’s in staat om met behulp van ’n Elektro-enkefalogram of ’n EEG-masjien die geringe elektriese strome van die brein na te speur en te meet. Dit wys dat verskillende dele van ons brein verskillende frekwensies weergee, afhangende van die denkaktiwiteit waarmee ons besig is.
 
Ons het nie hier die tyd om in diepte daarop in te gaan nie, maar hou in gedagte dat ons ook ’n groot, sogenaamd emosionele element in ons breinprosesse het wat deur ons limbiese brein beheer word. Soms kan dit ons in ons studieproses help, maar ander kere kan dit ons op een of ander manier blokkeer. As jy voel dat jy ’n emosionele blok ervaar, beveel ons aan dat jy ’n kundige in hierdie veld raadpleeg.
 
Kom ons kyk vlugtig na klankgolwe en breingolwe. Toe wetenskaplikes die eerste keer breingolwe begin meet en bestudeer het, het hulle gevind dat breingolwe in vier hoofgroepe voorkom. Hulle het vir hierdie groepe name gegee wat uit die Griekse alfabet kom, naamlik:
 
  • Die wawyd wakker toestand word die Beta-toestand genoem,
  • Die dromerige toestand word Alpha genoem,
  • Die toestand wat ons ervaar wanneer ons aan die slaap raak en weer wakker word, is die Theta-toestand,
  • En die toestand wat die grootste deel van ons brein bereik wanneer ons slaap, is Delta.
 
Soos ons aan die slaap raak, beweeg ons uit die Beta-toestand, deur Alpha, deur Theta tot in Delta. Wanneer ons wakker word, word die proses omgekeer.
 
Elk van die hoof-breintoestande het ’n reeks elektriese golwe wat daarmee verbind word en in Hertz weergegee word. Hertz is die aantal vibrasies per sekonde. Kyk in die boekie vir besonderhede daaroor.
 
Al sedert Pythagoras weet wetenskaplikes dat klankgolwe op ’n matematiese manier optree. ’n Italiaanse violis, Giuseppe Tartini, het byvoorbeeld in 1795 ontdek as jy twee ooreenstemmende tone gelyk speel, kan jy twee sagter tone produseer, een laer en een hoër. Maar behalwe dat dit musikante gehelp het om hul instrumente in te stem, het dit nie gelyk of daar enige ander nut vir dié Tartini-tone, soos dit genoem is, was nie.
 
Soos meettegnieke verbeter het, het klanktegnici gevind dat as jy ’n suiwer toon van byvoorbeeld 104 Hz neem en dit saam met ’n suiwer toon van 100 Hz deur ’n oudiomenger stuur, sal daar vier verskillende suiwer tone opklink. Hulle is: die oorspronklike tone van 100 Hertz en 104 Hertz; ’n ander toon wat die opsommende toon genoem word, wat aanvullend is tot die eerste twee, en ’n vierde toon wat die verskiltoon genoem word en wat, soos die naam aandui, die verskil tussen 104 en 100 weergee. Dit het Tartini se ontdekking bevestig en die verskynsel word die Heterodyne-effek genoem. Dit is ’n mono-aurale effek; met ander woorde, jy kan dit net met een oor hoor.
 
Die meer komplekse twee-oor-effek is in 1839 ontdek deur ’n Duitse wetenskaplike genaamd Dove. Hy het gevind dat die menslike brein skynbaar op dieselfde manier as ’n oudiomenger werk, maar dat dit ook ’n twee-oor-effek het, vandaar die term “bin-aurale maatslae”. Tone wat na die verskillende ore gestuur word, word gekombineer en ’n verskiltoon word in die brein geproduseer. Dit het ook nie gelyk of sy ontdekking veel nut gehad het nie, maar in die 1950’s het navorsers opgemerk dat dié verskiltoon binne die reeks breinfrekwensies val, en skielik was daar ’n praktiese gebruik vir hierdie verskynsel.
 
As ons ’n suiwer, rekenaargeskepte toon van byvoorbeeld 220 Hertz, ook bekend as middel-A, neem en dit van een kant speel, sal dit só klink:  
As ons dieselfde toon van die ander kant speel, klink dit só: (LW. Die olgende klanke is in the gebou proses.)
 
As ons hulle saam speel, sal ons dieselfde suiwer toon in die middel hoor, soos dit:  
Nou gaan ons ’n "aanvullende frekwensie" of "bin-aurale maatslag" skep.
 
Ons speel dit eers op een kant, byvoorbeeld C-kruis, of 277 Hertz, wat só klink:
 
En op die ander kant D, of 293 Hertz, wat só klink:
 
As ons nou die twee saam speel, kry ons hierdie effek:
 
As jy na hierdie klanke met stereo-oorfone luister, sal jy oplet dat die weifeltoon in die middel word in jou eie brein geskep; dit kom nie van die luidsprekers of die oorfone nie. Dit word die bin-aurale maatslag genoem, hoewel ons verkies om die term “aanvullende frekwensie” of “MOH Frequency” te gebruik omdat dit die proses beter beskryf. Die aanvullende frekwensie in hierdie geval is 16 Hertz, wat sal sorg dat jy wawyd wakker bly vir konsentrasie en studie. Dit is hierdie vermoë van die menslike brein om die frekwensies wat deur elke oor gehoor word te versmelt wat ons breintoestand sagkens kan beïnvloed.  
 
Dit lyk asof die aanvullende frekwensies se effek sagkens na ander dele van die brein vloei, sodat die persoon dan verskillende breintoestande ervaar. Diegene wat weet hoe ’n stemvurk werk, sal weet dat as jy ’n stemvurk met ’n spesifieke noot neem en dit naby ’n stemvurk hou wat reeds geaktiveer is, is daar twee moontlike resultate. As die note van die stemvurke dieselfde frekwensie het, sal die kleiner een begin vibreer, asof "in simpatie" met die groter een. As die stemvurke nie dieselfde noot het nie, sal daar geen simpatieke resonansie plaasvind nie.
 
Dit lyk of die brein op dieselfde manier werk: As klankgolwe in een area geskep word, is hulle geneig om ’n simpatieke resonansie in ’n ander area te ontlok.
 
Om die verskillende breintoestande wat nodig is te skep, gebruik ons natuurlik spesifieke kombinasies van suiwer tone. Die praktiese toepassing van hierdie beginsels het egter gewys dat mense gou verveeld raak daarmee om dieselfde suiwer tone sonder afwisseling te hoor. Klanktegnici “bedek” dus dié tone met ’n “klankkombers” van ’n bekende geluid soos die see se geruis, byvoorbeeld: Kliek hier.
 
Soms word die geluid van ’n stroompie gebruik, soos hierdie: Kliek hier.
 
Of as jy werklik toegang wil kry tot jou diepste gedagtes of intens wil konsentreer, gebruik ons die Pienk Newel, wat só klink: Kliek hier.
Die RECHARGE program sluit ook natuurlike klankeffekte en kommentaar in. Die kommentaar, of storielyn, gee die luisteraar se logiese linkerbrein iets om te doen terwyl die hele brein ontspan en deur die Alpha- na die Theta - en dan vir ’n kort rukkie na die Delta-slaaptoestand beweeg.
 
Ontspan dus net en geniet die voordele van hierdie tegnologie. Dit is ontwerp as ’n hulpmiddel vir jou brein.
 
Die RECHARGE CD
 
Die doel van dié CD is om jou 30 minute van totale ontspanning te gee. Dit word bereik deur drie tegnieke saam te gebruik:
 
Eerstens het die RECHARGE CD ’n storie van ’n reis of rit wat jy in jou verbeelding onderneem. Volgende gebruik ons spesiaal uitgesoekte natuurlike klankeffekte om die storie te versterk. Byvoorbeeld: ’n verskeidenheid watergeluide word gebruik, aangesien daar gevind is dat dit vir mense een van die mees ontspannende klanke is. Laastens bevat hierdie CD’s die Triple-Ess Harmonics, waarmee bevind is dat dit in werklikheid jou brein help om die toepaslike breintoestand te bereik, veral vir ontspanning. Dit beteken dat jy ná jou RECHARGE-sessie verfris en reg sal wees vir enigiets wat jy wil doen, of dit studeer, werk of ontspanning is.
 
Die RECHARGE-CD het drie snitte. Snit 1 het kommentaar om jou te begelei op jou verbeeldingsreis. Byvoorbeeld, jy stap op ’n strand, jy klim teen ’n heuwel uit, en jy vertoef ’n ruk lank by ’n berghuisie.
 
Snit 2 van die CD het presies dieselfde klankeffekte uit die natuur en Triple-Ess Harmonics as snit 1, maar dit het nie kommentaar nie. Jy sal heel moontlik hierdie snit die meeste gebruik, aangesien jy jou eie beelde kan opmaak saam met die klankeffekte.
 
Snit 3 op die CD is ’n Sleep Starter-program. Dit bevat dieselfde effekte as snit 2, maar in plaas daarvan dat dit jou wakker maak ná 30 minute, laat dit jou rustig verder slaap.
 
Die RECHARGE program sal jou help om volkome te ontspan, sorg dus dat jy lê of in ’n gemaklike stoel sit met ondersteuning vir jou kop. Maak ook seker dat jy jou sake so gereël het dat jy 30 minute net vir jouself kan hê wanneer jy hierdie programme gebruik.
 
In RECHARGE begelei die Triple-Ess Harmonics jou breinpatrone sagkens van die wawyd wakker Beta-toestand na die Alpha-toestand, na die Theta-toestand en vir ’n kort rukkie na die Delta-toestand. Die krag van hierdie programme lê daarin dat hulle jou vir ’n paar minute in die Alpha-toestand, jou dromerige en kreatiewe modus, plaas en so jou natuurlike vermoë vir probleemoplossing aanhelp.
 
Daar is talle gebruike vir die CD’s. Byvoorbeeld, studente gebruik ’n RECHARGE -sessie nadat hulle tuis gekom het van die skool of kollege om hulle te verfris vir studie of ontspanning. Besige sakemense doen dieselfde, en sommige gebruik dit oor etenstyd vir ’n perfekte siësta, soos die gewoonte van talle beroemdes was. Ma’s gebruik dit om ’n vinnige uiltjie te knip terwyl die baba slaap, en mense wat baie besig is, gebruik dit om te verfris voor hulle die aand afsprake moet nakom. Die grootste voordeel van die program is dat dit jou ná 30 minute wakker maak, wat verseker dat jy nie sal verslaap en tyd mors of belangrike afsprake misloop nie.
 
 
SLEEP STARTER
 
Die laaste snit op die REHARGE CD is ’n SLEEP STARTER-program om jou te help om aan die slaap te raak. Let daarop dat dit jou nie noodwendig aan die slaap sal HOU as jy eers aan die slaap geraak het nie. Maar die moeilikste vir die meeste van ons as ons oormoeg is, of as daar te veel gedagtes in ons koppe rondmaal, is dat ons nie AAN DIE SLAAP kan raak nie. As ons eers slaap, bly ons gewoonlik aan die slaap. Hierdie SNIT het dus ’n baie nuttige funksie; gebruik dit wanneer jy dit nodig het.
 
Die SLEEP STARTER-snit het soortgelyke klankeffekte as die vorigre snitte. Die verskil is dat die RECHARGE programme die Triple-Ess Harmonics gebruik om jou aan die einde wakker te maak, terwyl die SLEEP STARTER-frekwensies jou nie laat wakker word nie, maar jou na die nog dieper Delta-breintoestand neem en so jou slaapsiklus laat begin.
 
In die notas sal jy verdere nuttige tegnieke vind om aan die slaap te raak. Probeer om hierdie wenke saam met die SLEEP STARTER-snit te gebruik.
 
Kry dus jou CD-speler en oorfone gereed, klim in die bed, skakel die CD-speler aan, kies die korrekte snit en ¾ lekker slaap!
 
Die FOKUS CD
 
Die FOKUS-CD is die een wat studente moontlik die meeste sal gebruik, omdat jy na die snitte luister TERWYL jy op die studiemateriaal voor jou fokus. Hierdie oudioprogram help jou om ’n studiesessie te begin en laat jou gefokus bly. Maar dis nie net vir akademiese studie nie. Jy kan FOCUS gebruik vir enige aktiwiteit of taak wat jou volle aandag verg maar wat jy nie LUS is om te doen nie.
 
Die meeste van ons vind een van ons grootste probleme is uitstel - wanneer ons bly uitstel om te begin studeer of om ’n taak soos briewe skryf aan te pak. Nou is dit nie meer nodig om uit te stel nie: speel een van die FOCUS-snitte wanneer jy begin werk en jy sal vind dat jy ná ’n rukkie gemaklik aangaan met dit wat jy MOET doen. As jy klaar is, kan jy ander lekker dinge doen of nog ’n bietjie studeer en jou punte selfs verder verbeter - dit hang alles van jou af.
 
Daar is drie afsonderlike snitte op die FOCUS-CD, elk met ’n effens verskillende effek.
 
FOCUS GP (of General Purpose), is die basiese program om jou te help konsentreer en te fokus op die materiaal voor jou. Die “kombers”, die klank wat jy hoor, is die sagte suisgeluid wat ons die “Pienk Newel” noem. Hou die volume laag sodat jy die suising van die Newel dofweg hoor. Soos jy verdiep raak in jou studiesessie en die Triple-Ess Harmonics jou help om te konsentreer, sal jy later nie meer die geluid opmerk nie; dit sal net uit jou bewussyn gesny word.
 
Ons beveel aan dat jy leer om sowat elke halfuur ’n pouse te neem. Om jou daaraan te herinner, is daar aan die einde van die FOCUS GP-snit van 30 minute ’n sein bestaande uit biepgeluide wat drie keer opklink. Dit waarsku jou dat jy drie minute oorhet en dat jy die afdeling waaraan jy werk, moet afsluit. As die einde van die sessie aanbreek, beveel ons aan dat jy opstaan uit jou stoel, strek, ’n bietjie op die plek draf, iets te drinke of te ete kry, of net ontspan vir omtrent vyf minute. As jy nie gereelde pouses neem nie, selfs al voel jy, jy het dit nie nodig nie, sal jou brein jou uiteindelik dwing om te stop en die laaste uur of so is dikwels vermorste arbeid.
 
Die ander snitte op die CD, FOCUS Zoom-in and FOCUS Wide Angle. Hierdeie snitte is ontwerp vir daardie studente wat om die een of ander rede dit baie moeilik vind om te konsentreer, selfs vir kort tydjies. Hierdie probleem mag net vir sekere vakke geld en nie vir ander nie. Eksperimenteer ’n bietjie met hierdie snitte, sowel as met FOCUS GP, vind uit wat die beste vir jou werk en hou dan vir ’n rukkie daarby.
 
 
BALANCED BRAIN Memory Mode CD
 
In die stel programme wat BALANCED BRAIN genoem word, sal die gebruik van die Triple-Ess Harmonics PLUS die spesiale komberseffek jou help om die breintoestand te bereik wat die beste is om materiaal uit die kop te leer sodat jy dit later kan herroep. Hierdie ligte Alpha-toestand is meer bevorderlik vir die memoriseer van materiaal as die Beta-breintoestand wat jy ken van die FOCUS-CD.
Let egter daarop dat jou brein nie in perfekte balans sal wees nie; die brein werk nie so nie. Dit sal net gebalanseer VOEL, asof die materiaal na die verskillende plekke in albei breinhelftes vloei om later herroep te word.
 
Sodra jy jou studiemateriaal verstaan en die punt bereik waar jy dit moet memoriseer om dit later te herroep, speel enige van die snitte op die BALANCED BRAIN-CD TERWYL jy die materiaal deurgaan. Jy sal later vind dat jy die materiaal baie makliker herroep. Jy kan dit kombineer met ander geheuehulpmiddels soos Mindmaps.
 
Die drie snitte op die BALANCED BRAIN-CD bevat almal Triple-Ess Harmonics, maar elk se komberseffek werk anders. Eers is daar die geluid van lopende water, ’n stroom wat ons die Millstream noem om aan te dui dat die water iets nuttigs doen, soos om ’n meul aan te dryf. Op dieselfde manier gebruik die student wat na die CD luister die proses om iets nuttigs te bereik.
 
Die tweede snit op BALANCED BRAINhet die Triple-Ess Harmonics gekombineer met die stadige bewegings van Barok-konserte. Daar is gevind dat hierdie harmonies gestruktureerde stukke teen 60 maatslae per minuut, dieselfde as jou hartklop as jy ontspanne is, ideaal is vir die memoriseerproses. Die geluid van die see voltooi die klankeffekte.  
 
Die derde snit het die Millstream plus ’n seleksie van die stadige bewegings van Mozart se klaviersonatas. Hierdie stukke, soos die Barok-konserte, het ’n ingeboude struktuur wat leer aanhelp.
 
Meng en pas dus die programme om te pas by die materiaal wat jy memoriseer, of speel bloot die snit wat jy op ’n spesifieke tyd verkies.
 
LAASTE WENKE
 
Jy het nou ’n goeie idee wat jy kan verwag van hierdie studie stelsel.Ons beveel aan dat dit die beste is om met die RECHARGE program te begin. Sodra jy 30 minute vir jouself kan afknyp, kry jou CD-speler en oorfone gereed langs jou, lê gemaklik of sit in ’n leunstoel, en luister na die program terwyl die stem jou begelei. Gee jouself net oor en geniet die reis.
 
Daarna, sodra jy nodig het om te konsentreer op studiemateriaal of die een of ander projek, gebruik die FOCUS GP-snit en ervaar hoe jou aandag eenvoudig ingetrek word in dit waarop jy fokus. Onthou om die volume laag te hou en kyk wat die resultaat is.
 
Die CD’s, met hulle verskillende doelwitte, deur verskillende lede van die gesin gebruik kan word.
 
Let wel dat hierdie studie stelsel is spesefiek vir uitvoer ontwerp en dit sluit nie ‘n Afrikaans inleiding in nie. Maar die Engels inleading is eenvoudig genoeg en werk saam met hierdie kommentaar wat jy kan uitdruk.
 
Suksesvolle studie ure is nou behaalbaar en ons sien uit daarna om te hoor hoe jy bevorder.
0 items found
Sort By: